Vui tết Quốc Tế Thiếu Nhi của các con

Thông báo, thứ 2 ngày 01/06/2020 nhà trường tổ chức cho các bé vui Quốc Tế thiếu nhi cùng cô và các bạn tại lớp. Nhà trường thông báo cho phụ huynh được biết để đến chung vui cùng các bé …

Tiệc Buffet cho các con

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *