Khai Mạc ” Hội Khỏe Phù Đổng” lần thứ 4 Năm Học 2019-2020

Sáng nay, thứ 3 ngày 15/10/2019 Trường MN Đồ Rê Mí đã Khai Mạc” Hội Khỏe Phù Đổng” lần thứ 4 năm học 2019-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *